Upozorenje
Privredna Banka Zagreb Ispis

UVJETI KREDITIRANJA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

MODEL 2 : KREDIT UZ JAMSTVO PRIMANJA DUŽNIKA I FIDUCIJ NA VOZILU
Zapljena dijela primanja
Opća ovršna klauzula
Fiducijarni prijenos vlasništva na vozilu
Knjižica vozila (petnaest dana po preuzimanju vozila)
Kreditna sposobnost utvrđuje se za MODEL2 na način da iznos dužnikovih redovitih neto primanja
četverostruko premašuje mjesečni iznos anuiteta po svim kreditima i za davanja po osnov izakonskog uzdržavanja.
U slučaju kada dužnikova primanja nisu dostatna, potreban je i sudužnik.
Tada se neto primanja dužnika i sudužnika zbrajaju. Za kredit iznad 75.000 kn potreban je
dodatni jamac sa primanjima u visini mjesečnog anuiteta.
Zbroj dužnikovih godina + rok otplate kredita ne smije prelaziti 70.

MODEL 3 : KREDIT UZ JAMSTVO PRIMANJA DUŽNIKA I JAMACA
Zapljena dijela primanja
Opća ovršna klauzula
Kreditna sposobnost utvrđuje se za MODEL3 na način da iznos dužnikovih i jamčevih redovitih
neto primanja šesterostruko premašuje mjesečni iznos anuiteta po svim kreditima i za davanja po
osnovi zakonskog uzdržavanja. U slučaju kada dužnikova i jamčeva primanja nisu dostatna,
potreban je dodatni jamac. Tada se neto primanja dužnika i jamaca zbrajaju.
Za kredit iznad 75.000 kn obavezna su dva jamca.
Zbroj dužnikovih godina + rok otplate kredita ne smije prelaziti 70, a jamac na dan dizanja
kredita smije imati max. 65 godina. Broj jamaca od 65 godina je maksimalno 1.

Osnovna dokumentacija (model 2 i model 3)
· Obrazac zahtjeva za kredit
· Preslika osobne iskaznice dužnika (i sudužnika)
· Ponuda za vozilo kada je prodavatelj pravna osoba

Dodatna dokumentacija, za utvrđivanje kreditne sposobnosti (model 2 i model 3)
1. za zaposlenika u dioničkim društvima, u javnim ili državnim poduzećima, u državnoj upravi ili lokalnoj samoupravi i u poduzećima u vlasništvu grada, županije ili Republike
potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu PBZ-a za kredit ovjerena pečatom i dva potpisa
PK1 za 2003 i 2004 godinu, zadnja lista plaće
2. za zaposlenika u društvima s ograničenom odgovornošću
potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu PBZ-a za kredit
zadnje tri isplatne liste ovjerene pečatom poslodavca
BON-1, ako je broj uposlenih manji od 50 original,ili ovjerena fotokopija u FINI
BON-2. original,ili ovjerena fotokopija u FINI ili banci ne stariji od 15 dana. U slučaju da je u
obrascu BON-2 iskazana blokada žiro-računa u posljednjih 6 mjeseci neprekidno 15 dana ili u prekidima
do mjesec dana zaposlenik u takvom društvu neće se smatrati kreditno sposobnim.
Na zahtjev kreditne kontrole potrebno je dostaviti i potvrdu središnjeg registra osiguranika
PK1 za proteklu godinu ovjerenu pečatom i potpisana od poslodavca i ovjerenu od
nadležne PU ili MF, i PK1 za tekuću godinu ovjerenu od poslodavca, zadnja lista plaće
3. za umirovljenika
original odrezak mirovine za prethodni mjesec
potvrda mirovinskog o visini mirovine na obrascu PBZ-a za kredit
4. za vlasnika obrta i osoba slobodnih zanimanja
potvrdu o visini dohotka ili dobiti od porezne uprave ili poreznu karticu
potvrdu o visini duga
BON-2 (SOL-2) original ili ovjerena preslika od strane banke ili FINE
potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu PBZ-a za kredit
5. za zaposlenika kod obrtnika ili osobe slobodnog zanimanja
potvrda središnjeg registra osiguranika
pK1 obrazac za prošlu godinu ovjeren od nadležne PU ili MF
pK1 za tekuću godinu ovjerenu od poslodavca
potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu PBZ-a za kredit

NAPOMENE:
Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev.