Splitska Banka d.d. PDF Ispis E-mail
UVJETI KREDITIRANJA
SPLITSKA BANKA d.d.
članica HVB grupe

UVJETI ZA ODOBRAVANJE KREDITA GRAĐANIMA ZA KUPNJU NOVIH MOTOCIKALA I SKUTERA UZ CROATIA OSIGURANJE d.d.

KREDITNI UVJETI
Iznos kredita: 1.000 EUR do 23.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, obračunato po prodajnom deviznom tečaju HVB na dan korištenja kredita.
Kamatna stopa: 9,50 % godišnje, promjenjiva (val. klauzula EUR) EKS* 10,44 %
Naknada za obradu kredita:1,0 % naplaćuje se jednokratno prilikom korištenja kredita.
Premija osiguranja kredita: 2,0 % naplaćuje se jednokratno prilikom korištenja kredita.
Rok otplate: od 2 do 5 godina za iznos kredita od 1.000 - 3.500 EUR od 2 do 7 godina za iznos kredita od 3.500 - 23.000 EUR
Način otplate: u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom deviznom tečaju HVB na dan dospijeća anuiteta
Željeni iznos kredita može se uvećati za trošak obrade i premiju osiguranja kredita do maksimalno 20.000 EUR, a u skladu s kreditnom sposobnošću.

KREDITNA SPOSOBNOST
- punoljetna domaća fizička osoba sa prebivalištem u Hrvatskoj
- kreditna sposobnost dužnika: mjesečni anuitet ne smije prelaziti 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja
- u slučaju da dužnik nije kreditno sposoban može imati jednog sudužnika za iznos do 10.000 EUR, a dva za iznos preko toga, te su kreditno sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 zbrojenih stalnih neopterećenih mjesečnih primanja
- ukoliko dužnik nema primanja, mora imati sudužnika čija 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja mora pokrivati anuitet (isključivo roditelji - djeca ili supružnici).
- kreditna sposobnost jamaca:
- pojedinačna kreditna sposobnost - 1/3 mjesečnog primanja svakog jamca pokriva jedan anuitet
- zajednička kreditna sposobnost - 1/3 zbrojenih mjesečnih primanja svih jamaca pokriva jedan anuitet
.

Korisnik kredita u trenutku konačne otplate kredita ne smije biti stariji od 72 godine. Ukoliko je tražitelj kredita stariji, potrebno je da ima sudužnika, koji ne smije biti stariji od 72 godine u trenutku konačne otplate kredita.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE KREDITNE SPOSOBNOSTI
- zaposleni u javnom ili državnom poduzeću, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave, dioničkom društvu, te društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu RH, županije ili grada
- ovjerena potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke ne starija od 15 dana
- zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću
- ovjerena potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke ne starija od 15 dana
- ovjeren obrazac iz kojega jer vidljiva solventnost poduzeća (BON 2/SOL)
- u slučaju da je u obrascu o solventnosti iskazana blokada žiro računa u proteklih 6 mjeseci više od 15 dana, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

- umirovljenici
- zadnji odrezak od mirovine - original
- kopija rješenja od mirovine

- osobe koje samostalno vode poslovne knjige (obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti: odvjetnici, privatni liječnici, javni bilježnici i dr.)
- izvještaj o zaduženju ili rješenje o razrezu poreza za prethodnu godinu
- zaposleni kod osoba koje samostalno vode poslovne knjige
- ovjerena potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke ne starija od 15 dana
- potvrda o visini porezne osnovice za mirovinsko osiguranje od HZMO-a ili potvrda o visini dohotka od Porezne uprave ili RS obrasci str. A i B za zadnje tri plaće i izvod sa žiro računa o podmirenju doprinosa, poreza i prireza

- pomorci zaposleni na stranim brodovima
- ugovor o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme, a koji je produžavan najmanje jednom u zadnjih godinu dana (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori)
- mjenice i mjenična izjava